SECURE - konferencja objęta patronatem KIGEiT

 Izba objęła patronatem 22-gą konferencję na temat bezpieczeństwa teleinformatycznego SECURE

 

www.secure.edu.pl