Komisja Rozjemcza

KOMISJA ROZJEMCZA


Członkowie Komisji Rozjemczej. 

Zgodnie z Uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KIGEiT z dnia 20 listopada 2015 r. w kadencji 2015-18 Komisja liczy 5 członków


IV posiedzenie Komisji Rozjemczej  

IV posiedzenie Komisji Rozjemczej odbyło się dnia 19 maja 2018 r. w siedzibie Izby w Warszawie. Komisja przyjęła sprawozdanie na ZWZ 2018.


III posiedzenie Komisji Rozjemczej 

III posiedzenie Komisji Rozjemczej odbyło się dnia 19 maja 2017 r. w siedzibie Izby w Warszawie. Komisja przyjęła sprawozdanie na ZWZ 2017 i ustaliła, że następne zwyczajne posiedzenie odbędzie się za rok. Dokładny termin zostanie ustalony w trybie roboczym.


II posiedzenie Komisji Rozjemczej 

II posiedzenie Komisji Rozjemczej odbyło się dnia 20 maja 2016 r. w siedzibie Izby w Warszawie. Komisja przyjęła sprawozdanie na ZWZ 2016 i ustaliła, że następne zwyczajne posiedzenie odbędzie się za rok. Dokładny termin zostanie ustalony w trybie roboczym.


I posiedzenie Komisji Rozjemczej 

I posiedzenie Komisji Rozjemczej odbyło się dnia 20 listopada 2015 r. w przerwie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków KIGEiT bezpośrednio po zakończeniu wyborów. Zgodnie ze Statutem przedmiotem I posiedzenia Komisji były wybory Prezydium (Przewodniczący i Wiceprzewodniczący).


Komisja Rozjemcza jest powołana do orzekania w sporach zgłaszanych przez członków Izby lub Organy Izby. 

Do kompetencji Komisji Rozjemczej należy orzekanie w sprawach naruszania praw i obowiązków członkowskich wynikających ze Statutu oraz naruszania zasad etyki pomiędzy:

  1. Członkami Izby;

  2. członkami Organów Izby;

  3. członkami Organów Izby a Członkami Izby.