Informacje, wydarzenia

 

Witamy Państwa,

W dziale "Informacje i wydarzenia" zawarliśmy tematy związane z działalnością Izby w zakresie:

  • konferencji, szkoleń, targów i spotkań organizowanych zarówno przez Izbę jak i organizacje i firmy związane z branżą Izby

  • usług świadczonych prze Izbę

  • prac grup problemowych i kolegiów ekspertów

  • biuletynów i raportów wypracowanych przez Izbę i jej członków

 

Zapraszamy do odwiedzania intertesujących Państwa poszczególnych tematów tego działu.