Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej na stronie wszystkoociasteczkach.pl Zamknij
Dzisiaj jest: 18 października 2018

KOMISJA REWIZYJNA


Członkowie Komisji Rewizyjnej. 

Zgodnie z Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KIGEiT z dnia 20 listopada 2015 r. w kadencji 2015-18 Komisja liczy 5 członków.


VII posiedzenie Komisji Rewizyjnej

VII posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się dnia 17 maja 2018 r. w w siedzibie KIGEiT w Warszawie. Komisja zaakceptowała sprawozdanie z działalności Zarządu, sekcji i komitetów za rok 2017. Komisja upoważniła Prezydium do złożenia tych opinii Radzie na posiedzeniu 6 czerwca 2018 r. i Walnym Zgromadzeniu 20 czerwca 2018 r. 


VI posiedzenie Komisji Rewizyjnej

VI posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się dnia 22 listopada 2017 r. w w siedzibie KIGEiT w Warszawie. Komisja oceniła pozytywnie przedstawione przez Prezesa Zarządu Izby projekty planu działania Izby i Zarządu oraz projekt budżetu Izby na rok 2018. Komisja upoważniła Prezydium do złożenia tych opinii Radzie na posiedzeniu 6 grudnia 2017 r. Komisja ustaliła termin następnego posiedzenia na 17 maja 2018 roku.


V posiedzenie Komisji Rewizyjnej

V posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się dnia 17 maja 2017 r. w w siedzibie KIGEiT w Warszawie. Komisja zaakceptowała sprawozdanie z działalności Zarządu, sekcji i komitetów za rok 2016. Komisja upoważniła Prezydium do złożenia tych opinii Radzie na posiedzeniu 7 czerwca 2017 r. i Walnym Zgromadzeniu 21 czerwca 2017 r. Komisja ustaliła termin następnego posiedzenia na 22 listopada 2017 roku.


IV posiedzenie Komisji Rewizyjnej

IV posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się dnia 23 listopada 2016 r. w w siedzibie KIGEiT w Warszawie. Komisja oceniła pozytywnie przedstawione przez Prezesa Zarządu Izby projekty planu działania Izby i Zarządu oraz projekt budżetu Izby na rok 2017. Komisja upoważniła Prezydium do złożenia tych opinii Radzie na posiedzeniu 9 grudnia 2016 r. Komisja ustaliła termin następnego posiedzenia na 17 maja 2017 roku.


III posiedzenie Komisji Rewizyjnej

III posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się dnia 17 maja 2016 r. w w siedzibie KIGEiT w Warszawie. Komisja zaakceptowała sprawozdanie z działalności Zarządu, sekcji i komitetów za rok 2015 oraz pozytywnie zaopiniowała projekt programu działania Izby na lata 2016-18. Komisja upoważniła Prezydium do złożenia tych opinii Radzie na posiedzeniu 1 czerwca 2016 r. i Walnym Zgromadzeniu 22 czerwca 2016 r. Komisja ustaliła termin następnego posiedzenia na 22 listopada 2016 roku.


II posiedzenie Komisji Rewizyjnej

II posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się dnia 27 listopada 2015 r. w w siedzibie KIGEiT w Warszawie. Komisja oceniła pozytywnie przedstawione przez Prezesa Zarządu Izby projekty planu działania Izby i Zarządu oraz projekt budżetu Izby na rok 2016. Komisja upoważniła Prezydium do złożenia tych opinii Radzie na posiedzeniu 9 grudnia 2015 r. Komisja ustaliła termin następnego posiedzenia na 17 maja 2016 roku.


I posiedzenie Komisji Rewizyjnej 

I posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się dnia 20 listopada 2015 r. w przerwie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków KIGEiT bezpośrednio po zakończeniu wyborów. Zgodnie ze Statutem przedmiotem I posiedzenia Komisji były wybory Prezydium (Przewodniczący i Wiceprzewodniczący). 


Komisja Rewizyjna KIGEiT jest powołana do prowadzenia bieżących i rocznych kontroli całokształtu działalności Izby, a w szczególności gospodarki finansowej ze szczególnym uwzględnieniem realizacji budżetu KIGEiT oraz zgodności wydatków z działalnością statutową. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola realizacji uchwał organów Izby;

 2. kontrola zarządzania majątkiem Izby;

 3. kontrola działalności gospodarczej Izby;

 4. przeprowadzanie bieżących i rocznych kontroli całokształtu działalności Izby, a zwłaszcza jej gospodarki finansowej;

 5. badanie dokumentów rachunkowych i zgodności wydatków z planem finansowym Izby;

 6. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu i Radzie wniosków i spostrzeżeń dotyczących bieżącej działalności;

 7. wybór biegłego rewidenta dla zbadania sprawozdania finansowego;

 8. weryfikacja bilansu, rachunku zysków i strat oraz innych składników rocznego sprawozdania finansowego Izby i przedstawianie Radzie opinii o sprawozdaniu finansowym;

 9. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności wraz z wnioskami w sprawie udzielenia absolutorium Radzie i Zarządowi Izby;

 10. wystąpienie do Zgromadzenia o odwołanie Prezesa;

 11. wnioskowanie do Rady Izby o odwołanie członka Zarządu;

 12. występowanie do Walnego Zgromadzenia o rozwiązanie Izby.

 

NASI CZŁONKOWIE